Оформяне на Бъдещето: Годишна Среща на BGO Software 2016

01 Jul 2016 - 4 min read BGO Software - обща снимка, гр. Разлог

Знаейки, че в BGO Software трансформираме идеите в успешни истории, поемаме различни проекти и се радваме на по-големи постижения всеки следващ път, ни кара да вярваме, че израстваме като ИТ компания. Едновременно с това се превръщаме и в общност, която подкрепя иновациите и креативността. Това ни стимулира да продължаваме да случваме промените, които искаме да виждаме. Само така можем да запазим нашия успех, архивираме нашата цялостност и поддържаме растежа на нашия бизнес. А за софтуерна компания, запазването, архивирането и поддръжката представляват изключително важни процеси. Очевидно, не само когато говорим за данни… Попитайте нашия Сисадмин. Разбира се, всички ние имаме нужда да комуникираме процесите със всеки един отдел и личност. За да го направим по най-ефикасния начин, и без да изпуснем никой, проведохме годишната среща на BGO Software, 2016г.

“Throwback Thursday” или
къде бяхме, къде сме и къде ще бъдем? 

среща

Средата, която заобикаля ИТ ориентирания бизнес е много динамична и често нещата се случват изключително бързо. BGO Software е пример за това как големите промени може да настъпят в рамките на много кратък период от време. Най-различни и разнообразни проекти са завършени за по-малко от година. Броят на хората, които се присъединиха към компанията нарасна и все още расте. Още повече клиенти от цял свят се довериха и се доверяват на нашите продукти и услуги. Очакванията се увеличават. Изискванията се множат. Отговорностите се трупат. Стандартите се вдигат.  И измежду всички тези неща, ние наблягаме върху това да работим в симбиоза и се опитваме да функционираме като единен организъм. Така постигаме истинската промяна. Можем го и го правим.

Първа по рода си, конференцията беше проведена близо до гр. Разлог. Разположен в Разложката котловина, градът е известен най-вече със своята природа. И как може да бъде иначе. Национален парк Рила е на север от града, докато “Планината на боговете” – Пирин – и високите планински върхове се издигат на юг. Но защо това събитие беше от такова значение?

Annual Meeting

По същество, годишната среща на BGO Software позволи на всички нас да:

  • Прегледаме отминали събития
  • Направим планове за следващите месеци
  • Оформим стратегически ходове, които до голяма степен ще определят начина на работа на всеки отделен човек, екип, отдел и на компанията като цяло.

Още повече, освен че тази годишна среща ни предостави шанса да се срещнем и да представим нови колеги, да дискутираме работата на всеки един, който е част от BGO Software и да дефинираме посоката, в която бихме искали да се развиваме занапред, ние също така обединихме трите отделни офиса (София, Пловдив и Враца), „Уеб Академия“ и нашата НПО „От Любов към България“. Както се подразбира, създаваме и работим по различни инициативи, включващи хора с различни умения и таланти, за да може да осигурим по-голямо и позитивно въздействие. Поради тази причина и отговорностите на всеки един са специфични. Понякога може да бъде трудно за останалата част от персонала да види голямата картина и да разбере какво се изисква за създаването й. Корпоративната ни среща наистина беше възможност за всички нас да покажем какво правим, как го правим и защо го правим. Но това беше и възможност да се запознаем с работата на другите и да видим какви качества, умения, усилия, идеи и концепции са инвестирани и нужни за всеки един проект. Това е начинът, по който изграждаме уважение. Това е начинът, по който ценим професионализма.

Как беше проведена годишната среща на BGO Software?

Annual Meeting

Конференцията се състоя в три панела, като всеки един имаше различен фокус, консистенция, контекст и послание, което да изпрати до останалите. По-конкретно, трите части на срещата включиха – мотивираща презентация и изказване от Ивайло Иванов (CTO) и Иван Лекушев (CEO); 5-минутни презентации и представяне на проекти и продукти подготвени от всеки екип и отдел; и накрая, уъркшопи с въпроси и отговори.

Заедно организирахме и колективна “brainstorm” сесия, за да определим бъдещите ни цели, дефинирахме мисията, визията и системата от ценности на BGO Software, представихме нови политики и практики, които се очаква да улеснят работата на всички, проектирахме корпоративните тенденции и техники по начин, който отговаря на размера на компанията, предложихме нови кампании като „Сладък живот“, представихме формирането на нови виртуални отдели като „Министерство на Мотивацията“, което ще отговаря за благотворителни събития, ще комуникира с всички отдели, ще организира и дава информация за бъдещи събития и други.

След презентациите, уъркшопите разпределиха достатъчно време и пространство на всеки отдел да сподели повече информация за своите проекти с останалите. Някои екипи визуализираха постигнатото от тях чрез демо версии, скрийншотове на продукти, които са все още в процес на разработване, брошури и още. Други говориха за клиентите си и очакванията на крайните потребители, демистифицираха магията зад определен софтуер или включваха част от колегите си в интерактивни игри. Трети дискутираха предизвикателствата и трудностите, с които се сблъскват при ежедневните си задачи. Но разбира се, не пропуснаха позитивните аспекти, които винаги ги мотивират и вдъхновяват. Все пак, това е красотата на цялата история.

среща

Накрая, за да може напълно да се насладим на “la grande finale”, отделихме време за оценяване, и гласуване, и проведохме официална церемония по награждаване. Наградата за най-добра презентация и представяне си заслужи нашата НПО „От Любов към България“, която има идеалната цел да подобри живота на деца и възрастни в неравностойно положение.

Измервайки миналото и бъдещето, и вмъквайки настоящето някъде там, годишната среща на BGO Software доказа, че взаимната ангажираност, ентусиазмът, решителността, търпението и апетитът за големи постижения са всичко необходимо, за да постигнем търсената промяна.