BGO Software: Доставчик на Обществени Поръчки за Англия

16 May 2014 - 2 min read

Има ли нещо по-добро от това да си на седмото небе? Да. Това да си на G-Cloud 5. Ние сме повече от развълнувани да споделим, че BGO Software е част от рамката на G-Cloud и става доставчик на обществени поръчки за Правителството на Обединеното кралство. След като получава статуса на Telerik Platinum Partner, това е още едно постижение, което доказва нашето цялостно успешно развитие. И тъй като само по-великите събития могат да победят великите събития, нашата компания беше одобрена за най-новата G-Cloud 6 рамка също.

G-Cloud 5

Но какво точно е G-Cloud и защо това е важно не само за нас, но и за нашите клиенти? G-Cloud представлява инициативна рамка, която предлага най-актуалния избор на Cloud услуги, достъпни за обществения сектор. Думата “рамка” обикновено се възприема като термин, който индикира споразумения с доставчици за определен период от време. Тези доставчици имат целта да определят специалните условия, както и условията, които трябва да се спазват и следват така, че да могат да се правят покупки. Но хората не трябва да бъркат G-Cloud с други рамки, защото има съществена разлика между тях. Очевидно, вместо да се плаща за услуги, които обвързват хората с негъвкави и дългосрочни договори, потребителите на Cloud плащат за услуги, докато ги използват. Тези услуги могат да бъдат закупени чрез CloudStore, който сега е известна като “Digital Marketplace“.

bgo software

Другото важно нещо, което трябва да споменем е, че рамката функционира в четири обособени позиции:

  1. Инфраструктура като услуга (IaaS);
  2. Платформи като услуга (PaaS);
  3. Софтуер като услуга (SaaS);
  4. Специализирани Cloud услуги.

bgo software

Ключовата роля и водеща цел на G-Cloud е да насърчава различни организации от публичния сектор, местните власти, правителствени клонове и НЗС (NHS) на Великобритания да ползват повече Cloud-базирани услуги. Но това не е всичко. Тази рамка има също за цел да осигури на бизнеса в Обединеното кралство необходимия пакет от възможности, които ще помогнат за спечелването на правителствени договори във Великобритания. Чрез дадената възможност на фирмите от публичния сектор да получат достъп и да се абонират за Интернет – базирани изчисления, G-Cloud 5 всъщност успява и да изключи необходимостта от допълнително инвестиране във вътрешен хардуер и софтуер. Лесният и рентабилен начин за достъп до изчислителни ресурси чрез рамкови споразумения превръща G-Cloud в стока за широко потребление, което покрива инфраструктурни, платформени и софтуерни Cloud услуги. На последно място, ловкостта, бързото развитие и достъпа до иновации гарантира стойност, която ще повиши качеството на предоставените услуги.

bgo software

Като част от G-Cloud 5, BGO Software се превръща и в доставчик на ИТ услуги. В този смисъл, когато правителството на Обединеното кралство или останалите потребители, които също полазват G-Cloud имат нужда от технологично-ориентирани решения, те могат да се възползват от нашите услуги. Най-добрата част? Всичките разходи и цени са публично обявени. Те никога не се видоизменят и варират, така че клиентите знаят какво да очакват на 100%.

И накрая, като доставчик на обществени поръчки за Правителството на Обединеното кралство и като официален доставчик на ИТ услуги за Health Research Authority (HRA) на Министерството на здравеопазването в Обединеното кралство, нашата компания беше избрана да приключи HARP проекта.

Останете на линия за следващия ни блог пост, който ще разкрие повече за успешната история на BGO Software с HARP.