BGO Software Пуска Първата Версия на HARP

01 Jun 2014 - 2 min read HARP featured

Хората казват, че лошите неща идват по три, но очевидно хубавите неща имат същата тенденция. Поне, когато говорим за BGO Software. След като стана официален Telerik Platinum Partner и се превърна в G-Cloud 5 доставчик, компанията имаше забележителната възможност да представи първата версия на проекта HARP – за Health Research Authority (HRA) във Обединеното кралство. Най-важното е, че HARP се използва от почти всички национални здравни организации в Обединеното кралство и представлява свързани уеб базирани решения за етичния процес на преразглеждане на клинични изследвания.

HARP

Типично за всяка компания, която иска да се развива напред, преди да постигне максималния успех, тя трябва да се справи с различни предизвикателства. Относно HARP проекта, измежду най-основните изисквания за BGO Software беше това да се справи с краткия срок от девет месеца. В рамките на този период, компанията ни трябваше да разработи ново решение от нулата, което да може да замени вече съществуващото. Разбира се имаше и допълнителен набор от задачи пред нас, което включваше справянето с голямо количество данни и тяхното преработване и мигриране в нов формат и технология. Другото нещо, което изискваше внимание беше разработването на допълнителна функционалност, която да направи електронното подаване (e-submission) на документация и файлове възможно и лесно.

HARP

Успешното и ефективно завършване на HARP зададен от G-Cloud беше възможно благодарение на ефектната и изключително оперативна двустранна комуникация между нашия екип и клиента. Въведеният метод за обмен на данни също допринесе за ползотворните резултати. Комбинацията на тези две методологии интегрирани от компанията ни бяха несъмнено важни, тъй като помогнаха на екипа от професионалисти в BGO Software да завършат всяка фаза и етап в рамките на стриктния краен срок. Освен това, за да се справят и осигурят комплексния анализ на данни и тяхната миграция, нашите специалисти използваха най-нова технология и установиха нов формат на данни. Това от своя страна беше придружено от сигурни инструменти, които имаха за цел да съдействат за трансформацията и миграцията на огромния обем от данни от стария софтуер към HARP. Технологията, която се използва включва: .NET framework 4.5, MSSQL Server 2012, Twitter Bootstrap, jQuery, ASP.NET Web API

HARP

Независимо от това, прецизността на работата изискваше няколко основни организационни и съвместни дейности, които да доведат до абсолютен професионализъм и ефективност. Така например, в началото на изпълнението на проекта неговото описание предоставено от клиента се анализира задълбочено, а всяка една специфика беше взета под значително внимание. След това, окончателната спецификация беше разделена в рамките на отделни фази и задачи. Те бяха планирани и доставени до различни изпълнители, включващи проджект мениджъри, QA специалисти, разбира се програмисти и ръководителя на проекта. За да се осигури подходящо, надеждно, стабилно и качествено обслужване бяха избрани единствено и само професионалисти с изключителни програмистки умения, както и технологични, и архитектурни познания.

HARP