ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Като бенефициент по оперативна програма „Развитиена човешките ресури“2014 _-2020 ,
БГО Медия ООД обявява
ПУБЛИЧНА ПОКАНА


Наименование: Закупуване на оборудване за осигуряване на добри и безопасни условия на труд в „БГО Медия” ООД по обособени позиции, както следва: