BGO Software Организира Kendo UI семинар в Истанбул

29 Nov 2014 - 2 min read

Ние от BGO Software силно вярваме, че успехът е двупосочна улица, която включва даване и получаване на нещо в замяна. В нашия случай, ние даваме ценни решения и идеи, като в замяна получаваме признание. Възприемайки софтуерната индустрия като област, която се развива с главоломно темпо, то тя наистина си заслужава всички усилия направени от страна на компании и предприемачи. Потокът от търгуваните кариерни концепции се намира в центъра, който определя развитието на една компания. Има редица взаимни ползи, водещи към по-добре оформен и фокусиран диалог, който трансформира всяка практика в ефективен бизнес. За да се създаде такава привидна ефикасност, ние се ангажираме с различни практики и събития, които са полезни за различни организации, корпорации, фирми и индивидуално развиващите се личности. Едно такова ползотворно събитие беше нашия двудневен Kendo UI семинар, който се проведе в Истанбул, Турция през 27 и 28 ноември, 2014 г.

Обучението даде на участниците възможност да задълбочат и обогатят своите умения  и познания при използването на Kendo UI библиотеката. Като добре познат UI и JavaScript комплект, Kendo UI на Telerik предлага множество предимства при front-end разработките, като скорост, използваемост и преносимост между устройства. Нашият екип от професионалисти едновременно показа всички налични Kendo UI инструменти на участниците, помагайки им да овладеят използването и прилагането на Kendo UI в реални среди и проекти. Това имаше за цел да им покаже как да постигнат оптимална производителност за много по-кратко време и как да разработят ефективно изглеждащи уеб и мобилни проекти.

Kendo UI

Лекторите смесиха теория и практика, за да създадат метод на “учение”, който да даде възможност на участниците в курса да научат максимално много от експертизата на специалистите ни, да засилят собствените си умения и да обогатят своите познания за ИТ сектора. След успешното приключване на семинара, участниците напуснаха залата с по-широко разбиране за основите на front-end разработването и за различните подходи, които могат да бъдат приложени. Нещо повече, те се научиха и как да вземат информирано решение дали HTML5 и Кендо UI е това, което е необходимо при избора на правилната технология за множество техни проекти. Накрая, участниците бяха обучени и как да започнат изграждането на Kendo UI-задвижвани приложения по начин, който ще донесе не само комфорт по отношение на разходите, но и удобство по отношение на времето.

По време на двудневния семинар, нашите професионалисти говориха за широк спектър от теми, разбити на няколко секции. В програмата на семинара бяха включени следните теми:

  • Преглед на Telerik и тяхното портфолио
  • Основите на Front-End разработването
  • Въведение в Kendo UI
  • Първи стъпки с Кендо Datasource
  • Преглед на Кендо Mobile и DataViz
  • Създаване на ASP.NET Web Forms приложения с Kendo UI
  • Advanced Data операции с Kendo Datasource Fraework
  • Рамката на Кендо MVVM
  • Кендо UI Templates и Рамковата Validation
  • Q & A сесия

Преди да напуснaт залата, всеки от присъстващите получи сертификат за участие.

Kendo UI

0 0 vote
Article Rating