BGO Software IT Roadshow team 27 Jul 2018 - 2 min read

Първото българско IT Roadshow във Великобритания

Event with Bulgarian Association for Clinical Research 23 Jul 2018 - 1 min read

Представяне на първата българска CTMS система пред членовете на БАКП

баскетбол 21 Dec 2017 - 4 min read

Предизвикателство: Баскетбол за всички. Баскетбол навсякъде.